9

Waar heeft India last van?

CAMBRIDGE – De recente ontwikkeling waarbij India macro-economisch uit de gunst is geraakt, is een betreurenswaardige gang van zaken. Nadat de Indiase economie vele jaren uitzonderlijk goed had gepresteerd, is de groei van het bruto binnenlands product (bbp) scherp gedaald. De productie zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid met minder dan 5% stijgen, tegen 6,8% in 2011 en 10,1% in 2010.

De hervormingen zijn tot stilstand gekomen, nu er sprake is van een diepgaande politieke verlamming. Alle belangrijke opkomende economieën worden geconfronteerd met een teruglopende externe vraag, maar de groeivertraging van India is verscherpt door een daling van de beleggingen die de weerspiegeling vormt van een vergaand gebrek aan richting in het beleid en een verlies aan ondernemersvertrouwen. Zelfs de voorspelling van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) van een bescheiden verbetering in 2013 gaat ervan uit dat de overheid in staat zal zijn een reeks economische hervormingen nieuw leven in te blazen.

De recente apathie van India gaat gepaard met een opmerkelijke verschuiving in de mondiale opinie. Nog maar een paar jaar geleden was India bezig een reputatie te verwerven als een goede plek voor beleggingen. Staatshoofden vielen over elkaar heen om in Mumbai leiders uit het bedrijfsleven te kunnen ontmoeten, in de hoop de weg te plaveien voor een belangrijke uitbreiding van de handel en investeringen. Nu is hun belangstelling tanende, net als de macro-economische cijfers.

En toch zouden veranderingen die momenteel in de maak zijn het land weer op het goede spoor kunnen zetten. De bejaarde premier van India, Manmohan Singh, is zich onlangs bewust geworden van de wanhopige behoefte aan hernieuwd momentum. Economen in de hele wereld hebben enthousiast kennis genomen van de komst van Raghuram Rajan naar het ministerie van Financiën, als hoofdeconoom. Rajan is een geweldig wetenschappelijk onderzoeker, een briljant schrijver over de politieke economie en een vroegere hoofdeconoom van het IMF. Maar het is verre van duidelijk of Sonia Gandhi, voorzitter van de Congrespartij en de machtigste politicus van het land, de hervormingsagenda van Singh deelt.