0

Rozděl a (zle) panuj po indicku

Oko za oko a svět bude jednou slepý. Tak pravil Mahátma Gándhí, apoštol nenásilí. Dnes jeho rodný stát Gudžarát plení občanské násilnosti.

Kdyby byl Gándhí dnes naživu a viděl, co se v Gudžarátu mezi hinduisty a muslimy děje, asi by upadl v zoufalství. Zoufal by nejen nad obětmi násilností, ale i nad cynismem politiků jako ministr pro stát Gudžarát Narendra Modi, kteří se snaží ospravedlňovat bezpráví, násilí a dokonce vraždění příslušníků menšiny většinovými hinduisty.

Poslední vlna násilí začala 27. února, kdy v gudžarátském městě Gódhra skupina muslimů podpálila vlak plně obsazený stoupenci hinduismu. Odveta proti muslimům na sebe nenechala dlouho čekat: začala hned na druhý den a pokračuje dodnes. Zanechat za sebou už stačila stovky mrtvých, sirotků a bezdomovců. Napětí neopadá zčásti i proto, že pachatele tohoto hnusného zločinu gudžarátská vláda odmítá stíhat a soudit.

Je poměrně zarážející, že k podobným jatkám došlo zrovna v Gudžarátu. Tento indický stát totiž není žádným hospodářským zapadákovem, nýbrž jedním z nejvíce dynamicky se rozvíjejících svazových států Indie. Navíc je odedávna znám svou tolerancí, a to nejen muslimů, ale i pársů (menšiny přišlé z Persie, která praktikuje suraštrianismus). Proč tedy tento stát tak naráz explodoval?