0

Tibetské rozpaky Indie

Zatímco svět reaguje na tvrdý čínský zásah v Tibetu, jedna země je nápadná jak svým významem v tomto dramatu, tak svým mlčením k němu. Indie, země, která se stala azylem pro dalajlamu i mladé a rozzuřené horké hlavy z Tibetského národního kongresu, se ocitá v kleštích dilematu.

Na jednu stranu je Indie demokracií s dlouhou tradicí povolování nenásilných protestů, včetně těch, které jsou namířené proti cizím zemím, jejichž předáci přijíždějí na návštěvu. Indie poskytla útočiště dalajlamovi, který v roce 1959 prchl před čínskou okupací, udělila azyl (a později indické občanství) více než 110 tisícům tibetských uprchlíků a povolila jim v malebném himalájském horském městě Dharamsale vytvořit exilovou vládu (třebaže ji Indie neuznává).

Na druhou stranu Indie rozvíjí lepší vztahy s Čínou, která Indii v krátké pohraniční válce roku 1962 pokořila. Ačkoliv jejich urputná hraniční rozepře zůstává nevyřešena a Čína je podstatným spojencem a vojenským dodavatelem indických nepřátel v Pákistánu, bilaterální vztahy se v nedávných letech oteplily.

V posledních třech letech se každoročně zdvojnásobil objem obchodu, až na 40 miliard dolarů odhadovaných na letošek; Čína už předběhla USA a stala se největším jednotlivým obchodním partnerem Indie. Vzkvétá turismus, zejména cesty indických poutníků do významného hinduistického svatého místa v Tibetu. Indické firmy podnikající v oblasti informačních technologií otevřely kanceláře v Šanghaji a centrála firmy Infosys v Béngalúru letos zaměstnala devět Číňanů. Indie nijak netouží cokoli z toho ohrozit.