Mumbai slums Subhash Sharma/ZumaPress

Smrtící indická města

SINGAPUR – Čína a Indie stojí v popředí populačních a urbanizačních trendů v Asii. Podle studie společnosti McKinsey z roku 2010 se očekává, že obě země budou v letech 2005 až 2025 představovat 62% celkového růstu počtu městských obyvatel na tomto kontinentu a ohromujících 40% téhož růstu celosvětově.

Podobné statistiky jen podtrhují naléhavost městského plánování a řízení růstu. Stejně tak je ovšem důležité uvědomit si klíčové rozdíly mezi oběma zeměmi. Vzhledem k odlišnostem v trajektoriích jejich městského růstu a také v jejich přístupu k ekologické politice se indické populační problémy pravděpodobně budou řešit daleko obtížněji.

V Číně sice žije 20% lidstva, ale úhrnná plodnost je zde už déle než dvacet let pod úrovní prosté reprodukce (potřebné k udržení stávajícího počtu obyvatel), přičemž se očekává, že populační růst se během následujících dvou desetiletí překlopí do záporných čísel. V důsledku toho má Indie, kde se předpokládá, že populační růst v dohledné budoucnosti zůstane kladný, nakročeno k tomu, aby se stala nejlidnatější zemí světa. Podle většiny projekcí předběhne Indie počtem obyvatel Čínu do roku 2022.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/RTe2Wwn/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.