11

Poslední bašta ziskového tisku

NOVÉ DILLÍ – Noviny po celém světě jako by bezprostředně čelily vyhynutí, neboť masový exodus na internet způsobuje propad nákladu a krach výnosů z reklamy. V Indii to ale neplatí.

Mladí lidé na Západě už z velké části skoncovali s ranním odběrem tištěných novin a místo toho na tabletu, laptopu nebo mobilním telefonu pročítají zprávy, kdykoli mají chvilku. Výnosy z reklamy vysávají internetoví obři Facebook a Google, zisky novin se hroutí. Branže v posledních letech zažila řadu bankrotů a pokračující domy musely často propustit mnoho zaměstnanců, zejména v zahraničních redakcích. Ve Spojených státech se počet žurnalistů na plný úvazek od roku 2001 snížil o 20 %.

Činnost ukončily i některé velké tituly, popřípadě přešly k publikování pouze online. Právě do kyberprostoru se upírají zraky. Přesto to nestačí, třebaže některé známé listy – například New York Times, Washington Post a britský Guardian – si vytvořily vlastní robustní přítomnost na internetu.

V případě Guardianu web napočítá působivých 38 milionů unikátních návštěvníků denně, oproti odbytu pouhých 200 000 výtisků tištěných novin. Online návštěvníci ale čtou zdarma, takže Guardian finančně krvácí. Situaci ještě zhoršuje, že výnosy z internetové reklamy – které u většiny novin tvoří jen 10-15 % celkových příjmů – se zdaleka nevyrovnají dřívějším tržbám z tištěné reklamy.

To vše vytváří zřetelný pocit nejistoty na fakultách žurnalistiky. Průzkum CareerCast loni už potřetí v řadě vyhodnotil „novinového zpravodaje“ jako nejhorší povolání, jemuž se mladý člověk v USA může věnovat. (Úplné a poněkud posmutnělé přiznání: jeden z mých synů působí jako novinář ve Washington Post.)

V Indii přesto zůstává slovo tištěné na listech z rozmělněných stromů pozoruhodně zdravým odvětvím. Počet placených novin je dnes v Indii nejvyšší na světě a dále roste, v období let 2013 až 2015 z 5767 na 7871. V USA během týchž dvou let přestalo vycházet 50 novinových titulů, země má přitom méně než čtvrtinu novin tištěných v Indii.

Nadto údaje o zájmu o noviny uveřejněné tento měsíc Kanceláří ověřování nákladu tisku (ABC)dokládají, že během uplynulého desetiletí náklad novin v Indii podstatně vzrostl, z 39,1 milionu výtisků v roce 2006 na 62,8 milionu v roce 2016 – to je 60% nárůst, což ve světě nemá obdoby. Nejčerstvější dostupná srovnatelná data, za rok 2015, ukazují, že zatímco v Indii náklad novin stoupl o 12 %, na téměř všech ostatních významných mediálních trzích se snížil: o 12 % v Británii, o 7 % v USA a o 3 % v Německu a Francii.

Statnost indického odvětví tištěných novin nelze připisovat absenci růstu přístupu k internetu: za poslední desetiletí se podíl populace s přístupem na internet zvýšil z necelých 10 % na zhruba 30 %. Co tedy vzestup indického trhu s novinami vysvětluje?

Jedním základním faktorem je stoupající indická gramotnost, která se vyšplhala na 79 %, především díky zlepšení v „pásu krav“ severních států – v hindsky hovořícím srdci země. V 60. letech, kdy bylo hindsky hovořící obyvatelstvo výrazně méně gramotné než ti, kdo dokázali číst v angličtině, malajálamštině a bengálštině, měly hindské noviny nízký náklad. Dnes jsou na špici: už druhé desetiletí v řadě zažívají hindské noviny nejrychlejší růst; průměrný náklad vystřeluje od roku 2006 souhrnným ročním tempem růstu ve výši 8,78 %.

Také hospodářský rozvoj indickému novinového odvětví pomáhá. Mnozí nově movití Indové sledují národní a mezinárodní zpravodajství v televizi. Události bližší k domovu jsou ale nejlépe pokryty v lokálních denících. Noviny skutečně zůstávají nejlepším prostředkem k oslovení tohoto segmentu indické společnosti.

Jistěže, většina předních mediálních domů v Indii rozvíjí digitální nabídku. Vytvářejí mobilní aplikace stahující novinky z jejich webů a své čtenáře rostoucí měrou častují krátkými úryvky stravitelných zpravodajských přehledů šitých na míru malým obrazovkám příručních zařízení.

Pro řadu seriózních čtenářů ale takové možnosti nejsou náhradou za konzumaci tištěného novinového článku. Papírové noviny nabízejí přidanou výhodu spolehlivosti, v zemi, kde přístup k internetu nelze vždy zaručit, vzhledem ke stále děravým dodávkám elektřiny, způsobujícím časté výpadky i v hlavním městě. Náruživí spotřebitelé zpravodajství stále potřebují hmatatelné listy, které lze číst za slunečního světla bez plně nabité baterie.

Za takových okolností není snad až tak překvapivé, že inzerenti v Indii zůstávají věrní svůdnosti tiskařské černi oproti blikajícímu kurzoru. V ostrém kontrastu se západní zkušeností zůstává reklama hlavním zdrojem tržeb indických novin.

Samozřejmě že tento trend nemusí přetrvat navždy. Prozatím však nebezpečí finanční neudržitelnosti indickým novinám nehrozí. Přestože růst výdajů za digitální reklamu prudce stoupá, ročním tempem bezmála 30 %, stále tvoří jen 8 % celkových indických výdajů za reklamu. Výnosy z televizní a tištěné reklamy přitom také rostou, 8% a 4,5% tempem.

Rozdíl se podle odhadu ABC smaže do roku 2021, kdy se příjmy z reklamy v tištěných a digitálních médií vyrovnají. I pak se ale indická tištěná média budou těšit solidnímu přílivu příjmů z reklamy, o němž si jejich západní protějšky mohou nechat jen zdát.

Příběh indických tištěných médií tedy šťastně pokračuje. Mohutně rostoucí Indie ještě na chvíli zůstane rájem novinářských fachmanů. Žije tu stále 280 milionů lidí, kteří se teprve naučí číst. Až se jim to podaří, i oni budou chtít své noviny.

Z angličtiny přeložil David Daduč