1

Hoe moet India zijn technologiekloof dichten?

MUMBAI – Het is een opmerkelijke ironie dat India, dat oplossingen biedt voor veel van de meest ingewikkelde informatietechnologieproblemen waar ‘s werelds grootste bedrijven mee te maken hebben, zelf weinig heeft geprofiteerd van de technologische vooruitgang. Gelukkig voor de inwoners van India wil premier Narendra Modi dat veranderen.

De kloof tussen India en zijn opkomende Aziatische tegenvoeter China is aanzienlijk. Waar China ’s werelds grootste online bazaar heeft gecreëerd en een mondiale leider op het gebied van hernieuwbare energie is geworden, is India pas net begonnen het potentieel van e-commerce te exploreren; IT blijft buiten bereik van miljoenen kleine en middelgrote ondernemingen en de meeste burgers hebben nog steeds geen toegang tot de digitale economie.

Om India in de vaart der volkeren op te stoten kondigde de regering van Modi in augustus een nationaal digitaal initiatief aan: 1,13 biljoen roepies (19 miljard dollar) aan investeringen om breedbandcommunicatie naar 250,000 dorpen te brengen, het hele land mobiele toegang te bieden, online overheidsservices uit te breiden en om allerlei basale services online aan te bieden. Het spreekt vanzelf dat dit veel invloed zal hebben op het vervullen de Indiase ambities van een e-overheid.

De technologietrends zijn in het voordeel van Modi. De snelle afname van de kosten en steeds betere prestaties van een hele reeks digitale technologieën (waaronder mobiel internet, de cloud, en expertsystemen) maken adaptie op grote schaal de komende tien jaar een uitgesproken mogelijkheid, zelfs in het relatief arme India.

Deze digitale technologieën – samen met vooruitgang in de genetica (wat de landbouw en medische innovatie steunt) en niet conventionele energie (uit wind, water, schalieolie en -gas) – zullen financiële inclusie mogelijk maken voor honderden miljoenen Indiërs en mogelijk herdefiniëren hoe services als onderwijs, voedseldistributie, en gezondheidszorg worden aangeboden. Onderzoek door het McKinley Global Institute wijst uit dat deze factoren tegen 2025 waarschijnlijk minstens 550 miljard dollar (en tot 1 biljoen dollar) aan het Indiase jaarlijkse inkomen zullen bijdragen.

Deze winsten zouden verdeeld worden onder verschillende sectoren, zelfs een aantal die nu nog weinig aan technologie zijn aangepast. Bestaande toepassingen in de landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur kunnen samen 160-280 miljard dollar bijdragen aan het jaarlijkse bbp, en nog belangrijker, gewone Indiërs in staat stellen hun leven in eigen hand te nemen.

Innovaties in het onderwijs, zoals adaptief leren en onderwijs op afstand, zouden ongeveer 24 miljoen arbeiders de mogelijkheid kunnen bieden om meer jaren onderwijs te genieten en beter betaald werk te vinden. Mobiele financiële services zullen 300 miljoen Indiërs toegang geven tot het financiële systeem en er voor zorgen dat ze krediet kunnen opbouwen. En nauwkeurige landbouw, met gebruik van geografische informatiesystemen en data om het zaaien, bewateren en andere activiteiten te begeleiden, kan 90 miljoen boeren helpen om hun productie te vergroten en de verliezen na de oogst te beperken, met toegang tot tijdige marktinformatie die hun inkomens vergroot.

Bovendien kunnen zo’n 400 miljoen Indiërs in arme plattelandsgebieden betere toegang tot gezondheidszorg krijgen in veldhospitalen, waar zorgwerkers bepaalde kwalen kunnen diagnosticeren en behandelen met gebruik van goedkope diagnostische hulpmiddelen, gespecialiseerde software en onlineverbindingen met artsen. Tenslotte zou India door het digitaliseren van overheidsservices, zoals voedseldistributieprogramma’s voor de armen, de verspilling kunnen stoppen waardoor volgens onze schattingen de helft van het voedsel niet bij de bedoelde ontvangers terechtkomt.

India zal om het volle potentieel van deze technologieën te benutten adaptieve barrières moeten slechten. De McKinsey’s Internet Barriers Index van 25 landen categoriseert India als deel van een cluster (samen met Egypte, Indonesië, Thailand en de Filipijnen) dat gekenmerkt wordt door middelhoge tot hoge barrières op vier cruciale gebieden: infrastructuur, betaalbaarheid, stimuli en kunde.

Zelfs met lage prijzen voor apparaten en dataplannen in vergelijking tot de rest van de wereld blijft internettoegang in India buiten bereik van een miljard mensen. Bovendien zijn de netwerkdekking en de daar aan verwante infrastructuur vooral op het platteland nog steeds niet toereikend. En alhoewel 48% procent van de stadsbewoners met computers kan omgaan, kan slechts 14% van de plattelandsbewoners een computer efficiënt gebruiken.

Indiase beleidsmakers moeten samen gaan werken met de Indiase tech-industrie en andere spelers uit de private sector om maatregelen door te voeren die de adaptie van technologie mogelijk maken. Hieronder vallen zekerstellen van voortdurende investeringen in breedbandnetwerken, het instellen van interoperabele standaarden en het opzetten van een ondersteunende infrastructuur voor goedkope apparaten.

Om de groei van het aanbod van online services aan te jagen moet de overheid ook de bredere uitdagingen van het ondernemerschap meenemen, zoals de omslachtige procedures in India om een bedrijf op te starten. Bovendien vereist het opschalen naar een enorme invloed, zoals het voorbeeld van de Indiase mobiele telefoniesector duidelijk laat zien, meer dan innovaties van start-ups; het vereist ook een sfeer van regelgeving die wordt gekenmerkt door een liberale benadering van prijzen, productie en distributie.

Het in stand houden van de voordelen van technologische adaptie en innovatie zal, om te compenseren voor zijn verstorende effecten, een voortdurende investering en aanpassing behoeven. De automatisering van kenniswerk bijvoorbeeld (de software en de systemen die steeds beter menselijke taken waarvoor beslissingen nodig zijn kunnen uitvoeren) zouden 19 tot 29 miljoen banen kunnen treffen tegen 2025. Technologie kan helpen nieuwe – wellicht betere – banen te creëren om te compenseren voor de banen die verloren zijn gegaan, maar alleen als het onderwijs en de training in India werknemers daar afdoende op voorbereiden.

Met een doordachte planning, een productieve samenwerking tussen openbare en particuliere instituties en een capabele uitvoering kan de regering van India de weg bereiden voor technologische vooruitgang. De sociale en economische voordelen van een succesvolle strategie vallen niet te onderschatten.

Vertaling Melle Trap