Fishermen pulling their boat out of the Sea following the cyclone ockhi  Bhushan Koyande/Hindustan Times via Getty Images

Nezvěstní indičtí rybáři

NOVÉ DILLÍ – Jižním cípem Indie se minulý měsíc přehnal ničivý cyklon a na některých místech států Kérala, Tamilnádu a na Lakadivách způsobil obrovské škody. Většinu obětí podivně nazvaného cyklonu Ockhi tvořili rybáři z okresů Tiruvanantapuram (v Kérale) a Kanjákumárí (v Tamilnádu), kteří se za absence včasné výstrahy před cyklonem odvážili na moře, aniž měli o nebezpečí ponětí. Jejich tragédie podtrhuje mimořádnou zranitelnost chudých komunit na pobřeží Indie v důsledku rozmarů přírody.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Prozatím se ví, že si Ockhi vyžádal 245 životů, ale 661 osob se stále pohřešuje a mnozí z nich se ztratili na moři a není pravděpodobné, že budou nalezeni. Kromě toho bylo jen v samotné Kérale poškozeno téměř 3500 domů, z toho 221 zcela zničeno. Bouře byla tak silná, že větry lomcovaly i částmi států Maháráštra a Gudžarát.

Pro mě Ockhi nebyl vzdálený novinový titulek. Jako poslanec zastupující Tiruvanantapuram jsem byl na vlastní oči svědkem pohromy a jejích tragických dopadů na některé z nejchudších a na okraj nejsilněji vytlačovaných lidí v Indii. Navštívil jsem domovy pozůstalých a zapálil vonné tyčinky a svíčky v provizorních svatyních. Když jsem s těmito zkoušenými společenstvími truchlil a snažil se o účast na jejich bolesti a zármutku, slíbil jsem, že udělám vše, co dokážu, abych jim zajistil pomoc.

Prozatím se národní vláda i státní vlády zaměřují převážně – a zcela případně – na zajišťování okamžité pomoci postiženým rodinám. Tvůrci politik však na ochranu indických pobřežních komunit musí naléhavě provést komplexní posouzení, proč byl cyklon tak pustošivý a jak by bylo napříště možné dopady katastrofy mírnit.

Indický meteorologický úřad vydal výstrahu před cyklonem, až když už Ockhi udeřil, a počáteční záchranné snahy byly v poměru k rozsahu výzvy hrubě nedostatečné. Než pobřežní stráž a indické námořnictvo dopravily do postižené oblasti dostatek lodí a letadel, uběhlo od doby, kdy Ockhi převrátil řadu rybářských člunů, celých 24 hodin. Na záchranu těch, kdo se drželi trosek, bylo příliš pozdě. Oficiální pátrací a záchranné úsilí ušetřilo jen hrstku životů.

Rybářská obec – přátelé a příbuzní těch, kdo ve špatnou dobu vypluli na špatné místo – se přitom dožadovala zapojení do těchto snah. Vždyť právě oni věděli, kde jejich kolegové a blízcí nejspíš jsou. Když byli konečně vpuštěni na paluby záchranných plavidel, navedli zástupce státu do oblastí, kde byla spatřena plovoucí těla. Mnohá z těl ale nebyla vyzvednuta, neboť námořní lodě neměly zařízení k převozu mrtvol a ministerstvo obrany bylo stále „v procesu pořizování“ mobilních márnic.

Rybáři nejsou jediní, kdo neúčinnost záchranných snah kritizují. Indie potřebuje podrobnou oficiální prověrku různých prvků předpovědí, zvládání a odstraňování následků katastrof, vedena zkušeností s Ockhi. Zajistila by lepší institucionální uspořádání, například užší spolupráce s mezinárodními orgány pro sledování tajfunů, včasnou předpověď? Jak lze zlepšit záchranné operace a celkové krizové řízení? Měla by být v okolí umístěna vyhledávací a záchranná letadla a plavidla?

Jedním způsobem jak posílit schopnost Indie reagovat na katastrofy by bylo vytvořit námořní obdobu naší záložní armády a cvičit vybrané rybáře k provádění vyhledávacích a záchranných operací. Takový výcvik, společně s poutem jeho absolventů ke kolegům rybářům a zdatností ve vzdorování rozbouřeným mořím, by vytvořil velice efektivní záložní jednotku, která by se povolala, když udeří katastrofa.

Dalším tématem, u něhož hrozí, že se při zaměření pozornosti na naléhavou a okamžitou finanční pomoc přehlédne, jsou dlouhodobé ekonomické potřeby pobřežních komunit. Ovšemže, okamžitá podpora je nezbytná: v některých pobřežních oblastech Ockhi úplně přerušil každodenní aktivity a chudým rybářským společenstvím v regionu způsobuje bolestné hospodářské strádání (o emocionálním ani nemluvě). Možná je ale načase zvážit, zda je spravedlivé odsoudit tyto komunity k dlouhodobé závislosti na rybaření.

Tak jako indické zemědělství nedokáže uživit všechny zemědělce, kteří se snaží žít z půdy, naše moře zatížená nadměrným rybolovem nedokážou uživit všechny naše rybáře. Jelikož tradiční loviště jim nemohou poskytnout slušné živobytí, riskují životy a vyplouvají dál a dál od břehu. Někteří z mých voličů byli zatčeni až na britském území Diego Garcia v Indickém oceánu, kam se dostali při pátrání po nevyužitých lovištích.

Příslušníci indické rybářské obce nemají za současného stavu žádné alternativní dovednosti, které by jim umožnily vykonávat jiné povolání. Nabídnout jim a jejich dětem rozvoj dovedností a odborné vzdělávání v jiných oblastech by znamenalo proměnit jim život k lepšímu.

Ockhi krutě předvedl, že pro indické rybáře není všechno v pořádku. Abychom zabránili tomu, že další přírodní pohroma způsobí tolik škod a zapříčiní tolik bolesti, musíme bezodkladně jednat tak, abychom zlepšili svou schopnost předvídat a reagovat a posílili odolnost svých nejzranitelnějších občanů.

Z angličtiny přeložil David Daduč

http://prosyn.org/mWOKoXp/cs;