0

Indie, Írán a vhodnost dvojího metru

Ve sporech kolem Iráku a Íránu bezmála zanikla významná iniciativa týkající se třetí země začínající na „I“: Indie. Kongres Spojených států bude v průběhu letošního roku pravděpodobně hlasovat o „Iniciativě o civilní jaderné spolupráci mezi USA a Indií“, kterou prezident Bush podepsal během březnové návštěvy Dillí.

Tato dohoda připravuje půdu pro americký vývoz jaderných technologií a materiálů, které budou použity v rámci indického civilního jaderného programu. Indie se výměnou za to zavázala, že zpřístupní mezinárodním inspekcím 14 ze svých dvaadvaceti existujících a plánovaných jaderných reaktorů, jakož i všechny civilní reaktory budoucí.

Dohoda má význam nejméně ze dvou důvodů. Za prvé symbolizuje navázání nového geopolitického vztahu mezi dvěma největšími demokraciemi na světě, které během studené války častokrát stály na opačných stranách. Takový vývoj může mít historický význam, pokud nepovede k pouhému prohloubení americko-indických styků na technické a ekonomické úrovni, ale posílí rovněž schopnost obou zemí potýkat se s regionálními i globálními problémy, od šíření jaderných zbraní až po klimatické změny.

Navrhovaná dohoda mezi USA a Indií však na sebe váže pozornost i z druhého, mnohem rozporuplnějšího důvodu: z obav, že by mohla oslabit, nikoliv podpořit úsilí o zabránění dalšímu celosvětovému rozšíření jaderných zbraní. Kritikové připomínají, že dohoda podkopává Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT) tím, že připouští, aby se Indie nasytila (díky přístupu k jadernému palivu a technologiím) a koza (jaderné zbraně) zůstala celá. Odpůrci dále tvrdí, že dohoda vytváří dvojí metr, podle něhož smějí jadernými zbraněmi disponovat pouze některé země.