Indie, Írán a vhodnost dvojího metru

Ve sporech kolem Iráku a Íránu bezmála zanikla významná iniciativa týkající se třetí země začínající na „I“: Indie. Kongres Spojených států bude v průběhu letošního roku pravděpodobně hlasovat o „Iniciativě o civilní jaderné spolupráci mezi USA a Indií“, kterou prezident Bush podepsal během březnové návštěvy Dillí.

Tato dohoda připravuje půdu pro americký vývoz jaderných technologií a materiálů, které budou použity v rámci indického civilního jaderného programu. Indie se výměnou za to zavázala, že zpřístupní mezinárodním inspekcím 14 ze svých dvaadvaceti existujících a plánovaných jaderných reaktorů, jakož i všechny civilní reaktory budoucí.

Dohoda má význam nejméně ze dvou důvodů. Za prvé symbolizuje navázání nového geopolitického vztahu mezi dvěma největšími demokraciemi na světě, které během studené války častokrát stály na opačných stranách. Takový vývoj může mít historický význam, pokud nepovede k pouhému prohloubení americko-indických styků na technické a ekonomické úrovni, ale posílí rovněž schopnost obou zemí potýkat se s regionálními i globálními problémy, od šíření jaderných zbraní až po klimatické změny.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/IznnVHu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.