davies71_BEN STANSALLAFP via Getty Images_bank of england Ben Stansall/AFP via Getty Images

Uavhengig finansiell regulering

LONDON – Det er skrevet mye om sentralbankers uavhengighet, og sentralbanksjefer snakker ofte om dette temaet. De fleste akademiske artikler, og samtlige sentralbanksjefer, ser inflasjon og monetær stabilitet i sammenheng med sentralbankens uavhengighet.

Noen forskere ser på årsaksrekkefølgen: Er sentralbanken mer tilbøyelig til å være uavhengig i land der innbyggerne er negativt innstilt til inflasjon — som Tyskland? Men de fleste forskere støtter følgende generelle oppfatning: Dersom rentebeslutninger er skjermet for politisk påvirkning, er resultatet gjerne lavere og mer stabil inflasjon. Det finnes mye forskning som viser hvordan den «politiske syklusen» (knyttet til valg) kan påvirke rentesettingen, noe som er skadelig for økonomien.

Langt mindre er skrevet og sagt om behovet for uavhengige reguleringsinstanser — spesielt med tanke på banktilsyn. Ofte befinner de som jobber med tilsyn av banksektoren seg i sentralbanken, men ikke i alle land.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/RWZEy7Cnb