Ve stínu Tamerlána

Spojené státy americké oficiálně uzavřely strategickou alianci s Uzbekistánem. Tímto svazkem se bezpochyby mění geopolitická mapa Střední Asie. Třebaže USA se tiše snažily o spojenectví se středoasijskými státy – Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem – už od chvíle, kdy se před deseti lety tyto bývalé sovětské republiky odtrhly od Sovětského svazu, především vzájemnou vojenskou spoluprací v rámci severoatlantického Partnerství pro mír, přítomnost amerických jednotek těsně u jižních hranic Ruska by ještě před několika málo týdny byla naprosto nemyslitelná.
https://prosyn.org/ndzb1pxcs