0

Věříme v regulaci všemohoucí?

LONDÝN – Od příštího roku se od všech členů britské Sněmovny lordů – mezi něž patřím – bude požadovat, aby pod přísahou věrnosti královně podepsali písemný závazek k čestnosti a poctivosti. Nenapadnutelné zásady, může si člověk říct. Jenže až donedávna se předpokládalo, že osoby jmenované do role poradců panovnice už pro svůj úkol dostatečně čestné a poctivé jsou. Předpokládalo se, že se rekrutují ze skupin s internalizovanými kodexy cti.

To už neplatí. Všichni peerové teď musí veřejně slíbit , že budou čestní. Jen jeden měl tu kuráž postavit se a říct, že mu nová procedura připadá ponižující.

Zavedení tohoto kodexu chování bylo vyústěním skandálu nad výdaji poslanců, který britskou politickou třídou otřásal valnou část roku 2009.

Jednalo se o skandál s hlubokými historickými kořeny. Až do roku 1910 nebyli britští zákonodárci honorováni. Pak se sice k výplatám přistoupilo, ale ponechávaly se pod úrovní kvalifikovaných zaměstnání, s argumentem, že členové parlamentu by ve službě vlasti měli být ochotni přinést jistou osobní oběť.