0fe2520046f86fa80b8b9803_pa3299c.jpg Paul Lachine

Věříme v regulaci všemohoucí?

LONDÝN – Od příštího roku se od všech členů britské Sněmovny lordů – mezi něž patřím – bude požadovat, aby pod přísahou věrnosti královně podepsali písemný závazek k čestnosti a poctivosti. Nenapadnutelné zásady, může si člověk říct. Jenže až donedávna se předpokládalo, že osoby jmenované do role poradců panovnice už pro svůj úkol dostatečně čestné a poctivé jsou. Předpokládalo se, že se rekrutují ze skupin s internalizovanými kodexy cti.

To už neplatí. Všichni peerové teď musí veřejně slíbit , že budou čestní. Jen jeden měl tu kuráž postavit se a říct, že mu nová procedura připadá ponižující.

Zavedení tohoto kodexu chování bylo vyústěním skandálu nad výdaji poslanců, který britskou politickou třídou otřásal valnou část roku 2009.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/sjO5gzfcs