Paul Lachine

Věříme v regulaci všemohoucí?

LONDÝN – Od příštího roku se od všech členů britské Sněmovny lordů – mezi něž patřím – bude požadovat, aby pod přísahou věrnosti královně podepsali písemný závazek k čestnosti a poctivosti. Nenapadnutelné zásady, může si člověk říct. Jenže až donedávna se předpokládalo, že osoby jmenované do role poradců panovnice už pro svůj úkol dostatečně čestné a poctivé jsou. Předpokládalo se, že se rekrutují ze skupin s internalizovanými kodexy cti.

To už neplatí. Všichni peerové teď musí veřejně slíbit , že budou čestní. Jen jeden měl tu kuráž postavit se a říct, že mu nová procedura připadá ponižující.

Zavedení tohoto kodexu chování bylo vyústěním skandálu nad výdaji poslanců, který britskou politickou třídou otřásal valnou část roku 2009.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/sjO5gzf/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.