0

Na obranu zákona šaría

Tento týden islámský soud ve Funtui v severonigerijském státě Katsina zamítl odvolání ženy odsouzené za cizoložství. Její právníci se nejspíše odvolají k vyššímu islámskému soudu, a bude-li potřeba, k Nejvyššímu soudu Nigérie. Pokud však rozsudek soudu ve Funtui bude

shledán právoplatným, bude Amin Lawalová poté, co přestane kojit dceru, ukamenována k smrti.

Vztahy mezi muslimy a křesťany jsou napjaté všude na světě, ale nikde nejsou tak rozvášněné jako právě v Nigérii, nejlidnatější zemi, kde je zhruba tolik muslimů co křesťanů. Kritickým bodem muslimsko-křesťanských vztahů je šaría, neboli soubor muslimského náboženského práva.

Rozšiřování islámského práva v Nigérii - od konce roku 1999 šaríu přijalo jako státní právo deset z šestatřiceti svazových států - vyvolalo prudkou vlnu odporu proti přísným trestům, které toto právo ukládá, mimo jiné proti amputaci pro zloděje nebo ukamenování pro cizoložné ženy.