Jonathan Torgovnik for The Hewlett Foundation/Reportage by Getty Images

Hospodářské přínosy plánování rodičovství

NEW YORK – Rozhodnutí založit rodinu je jedním z nejdůležitějších, které člověk může udělat. Je také základním lidským právem; pouze dospělý jedinec by měl mít tu moc rozhodnout zda, kdy a jak často počne. Přesto toto právo zůstává pro miliony lidí na celém světě nenaplněné.

Víc než 200 milionů žen v rozvojových zemích, které chtějí oddálit těhotenství nebo se mu vyhnout, nepoužívá moderní antikoncepci. Ženy, které jsou chudé, méně vzdělané nebo žijí na venkově, mohou na poli prevence otěhotnění narážet na významné hospodářské, kulturní a institucionální překážky a často se ze zoufalství obracejí k nebezpečným formám předcházení těhotenství. Kdyby ženy měly celosvětově přístup k informacím a službám ve vztahu k dobrovolnému plánování rodiny, úmrtnost matek by se mohla snížit až o tři čtvrtiny a úmrtnost nemluvňat až o pětinu.

Plánování rodičovství ovšem nejen zachraňuje životy, ale také šetří peníze. Každý dolar investovaný do služeb v oblasti reprodukčního zdraví ušetří výdaje za zdravotní péči související s těhotenstvím ve výši 2,20 dolaru. Navíc čím déle žena čeká, než má děti, tím déle může být součástí výdělečných pracovních sil a posilovat tak ekonomické zdraví a prosperitu chudých komunit.

Některé vlády už si tyto přínosy uvědomily a alokují podle toho finanční prostředky. V Thajsku například ministerstvo zdravotnictví posílilo svůj rozpočet v oblasti plánování rodičovství s odůvodněním, že nynější zvýšení výdajů sníží pozdější náklady na zdravotní péči.

Uvažování thajských orgánů je správné; když rozvojové země uskutečňují investice, které mladým lidem dávají možnost založit rodinu až ve chvíli, kdy jsou na to připraveni, klesá porodnost a stoupá podíl obyvatel v produktivním věku vůči závislému obyvatelstvu. Tyto takzvané „demografické dividendy“ by podle prognóz byly obzvlášť vysoké v zemích subsaharské Afriky, kde je zhruba třetina populace ve věku mezi deseti a 24 lety.

Navzdory řadě výhod spojených s plánováním rodičovství ovšem stále příliš mnoho zemí tuto důležitou část svých zdravotnických soustav nefinancuje dostatečně. Koalice k zajištění potřeb pro reprodukční zdraví, celosvětová výzkumná a advokační skupina, odhaduje, že rozvojové země se musí vypořádat s tím, že jim schází 793 milionů dolarů na zásoby antikoncepce v příštích třech letech. Zejména pro chudé ženy jsou vládou financované služby často jedinou cestou k bezpečnému a účinnému řešení v oblasti plánování rodiny. Když nejsou k dispozici žádné veřejné programy, schopnost plánovat rodinu slábne a míra nechtěných těhotenství stoupá.

Subscribe now

Long reads, book reviews, exclusive interviews, full access to the Big Picture, unlimited archive access, and our annual Year Ahead magazine.

Learn More

Investice do lidského kapitálu, doprovází-li je zdravé hospodářské politiky a robustní trhy práce, přinášejí rozvojovým zemím podstatný profit. Úplné financování potřeb chudých zemí v oblasti plánování rodičovství by zbavilo miliony lidí chudoby, zvýšilo míru dosaženého vzdělání a pomohlo zúžit genderovou mezeru na globálním jihu. Z těchto a mnoha dalších důvodů je Populační fond OSN (UNFPA) pevně odhodlán podporovat úsilí jednotlivých zemí prosazovat právo jednotlivců – a zejména žen – vybrat si, zda a kdy budou mít děti.

Cílem UNFPA je do roku 2030 zajistit, aby služby související s plánováním rodiny byly dostupné všem ženám na světě, bez strachu z důsledků či nákladů. Sami to ale nedokážeme. Přidat se musí přední představitelé vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti a usilovat o dosažení tohoto ambiciózního cíle společně s námi.

Vyspělé země by schodek v globálním financování plánování rodiny dokázaly vyřešit za pouhých 20 centů na osobu ročně, což je vzhledem k předpokládaným přínosům pro jednotlivce, rodiny a ekonomiky velice výhodné. Kromě posílení výdajů budou k ochraně žen a posílení postavení mladých párů zapotřebí nové politiky, zákony a uplatnění současných předpisů.

Snahy rozšířit dostupnost služeb a péče v oblasti plánování rodiny nejsou nové. Na Mezinárodní konferenci o lidských právech, která se před padesáti lety konala v Teheránu, světové společenství deklarovalo, že „rodiče mají základní lidské právo svobodně a zodpovědně si určit počet svých dětí a odstupy mezi nimi“. Tehdy to byla vizionářská představa; dnes ji uskutečňujeme jako podmínku úspěšného rozvoje.

Z angličtiny přeložil David Daduč

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/hU83hiJ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.