malika2_PIUSUTOMIEKPEIAFPGettyImages_handicappedwelderworking Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images

Goede banen voor mensen met een beperking

NAIROBI – Werkgelegenheid levert doorgaans meer op dan louter een loonstrookje. Zij biedt ook individuele onafhankelijkheid, sociale status en de eigenwaarde die deze zaken met zich meebrengen. Voor mensen met een beperking zijn deze voordelen bijzonder waardevol – en bijzonder lastig te verkrijgen.

In het kader van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kortweg SDGs) van de Verenigde Naties heeft de wereld afgesproken tegen 2030 “volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen” te zullen bevorderen. Voor een jong land als Kenia, waar 21% van de bevolking tot de leeftijdscategorie van 19 tot 24 jaar behoort, is vooruitgang op dit vlak met name urgent, om van een jongerenoverschot een demografisch dividend te kunnen maken. Maar hoewel de SDG-agenda dit niet erkent, zal succes onmogelijk zijn zonder de unieke – en formidabele – problemen aan te pakken waarmee werknemers met een beperking geconfronteerd worden.

In de ontwikkelde landen is 50 tot 70% van de mensen met een beperking werkloos. Uit een onderzoek uit 2017 in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat arbeidszoekenden met een beperking tot 60% méér sollicitaties moeten indienen dan hun collega's zonder beperking, voordat ze ergens worden aangenomen. Slechts 51% van de sollicitaties van mensen met een beperking resulteren in een gesprek, tegen 69% bij mensen zonder beperking.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/n8brPMRnl