Artistic image of paprika foregrounding a newspaper.

Afrika als graanschuur

KIGALI – Op de eerste Wereldvoedseldag in 1945 vierden mensen over de hele wereld de oprichting van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de lancering van de eerste gecoördineerde mondiale actie om honger te bestrijden. Dit jaar, op de 70e Wereldvoedseldag, scharen landen zich achter de Sustainable Development Goals; één daarvan is om honger en ondervoeding in 2030 uitgeroeid te hebben, wat samen zou moeten gaan met de creatie van een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem. Maar gaat dit lukken?

Met een snel groeiende wereldbevolking (naar een geschatte 8,5 miljard in 2030), de steeds duidelijker impact van klimaatverandering, en de slinkende hoeveelheid bebouwbaar land, kan niet ontkend worden dat het behalen van dit doel een enorme opgave zal worden. Maar voor Afrika, dat over 60% van het bebouwbare land van de wereld beschikt en over klimaten die gunstig zijn voor een gigantische variëteit aan gewassen, representeert het streven hiernaar een kans bij uitstek om voedselzekerheid voor Afrikanen te garanderen (een op de vier is ondervoed) en om zijn economie aan te zwengelen door een grote voedselexporteur te worden.

Alhoewel veel Afrikaanse economieën de afgelopen jaren een snelle groei hebben ervaren blijft de landbouwsector stilstaan. De Afrikaanse landbouw wordt nog immer gedomineerd door keuterboeren die geen toegang hebben tot productiviteitsbevorderende technologieën, zich voornamelijk concentreren op een beperkt aanbod aan producten, en nog steeds slecht verbonden zijn met de markt, de lichte industrie, en de economie in bredere zin. Afgezien van het ondermijnen van de voedselzekerheid – Afrika is nog steeds een grote voedselimporteur – draagt een lage landbouwproductiviteit bij aan armoede op het platteland, zelfs nu er een in veel Afrikaanse steden middenklasse opkomt.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/KlUJBjD/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.