Ať se ochrana vodních zdrojů vyplácí

NEW YORK – Říkejme tomu znamení doby. Málokdy uplyne měsíc, kdy by se do titulků nedostala zpráva o vodohospodářské krizi v některé části světa. Počátkem srpna například vodní květ v jezeře Erie, který se přemnožil kvůli odtoku vody ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, kontaminoval pitnou vodu v Toledu ve státě Ohio. V září vyschly vodní nádrže v čínské provincii Che-nan, takže úroda uschla a někteří obyvatelé museli pít vodu z kaluží. A koncem října zjistili představitelé indického města Hajdarábád, že zdroje vody pro město se možná budou od příštího roku odklánět pro zemědělské účely výše po proudu, takže si zhruba osm milionů lidí musí klást otázku, kde seženou potřebných 720 milionů litrů vody denně.

Představitelé měst obvykle reagují na podobné krize rozšířením vodní infrastruktury, jmenovitě prováděním vrtů, budováním přehrad a kladením vodovodního potrubí. Každý den přesouvá sto největších měst světa 3,2 miliony krychlových metrů vody na vzdálenost přes 5700 kilometrů, aby vyřešilo místní nedostatek vody nebo problémy se znečištěním. Takové řešení je však drahé a mohou si ho dovolit jen nejbohatší velkoměsta. Správci měst se navíc dostávají do sporu s ochránci životního prostředí, kteří bojují za omezení rozvoje měst v zájmu zmírnění tlaku na lesy a povodí. Naštěstí nejde o jediné řešení.

Ukazuje se, že důležitou – a zatím do značné míry nevyužitou – roli při zajišťování vody a ve vodním hospodářství vůbec může hrát sama příroda. Ochrana vody u jejího zdroje může být levnější a efektivnější než její úprava poté, co už byla znečištěna. Moji kolegové z organizace Nature Conservancy ve spolupráci s Vedoucí klimatickou skupinou C40 a Mezinárodním vodohospodářským sdružením (IWA) ve své nové zprávě ukazují, že investice do ochrany lesů, zalesňování, obnovy říčních břehů, kvalitnějších zemědělských postupů a řízení lesních požárů mohou snížit množství znečišťujících látek pronikajících do zdrojů pitné vody.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MDsSrIF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.