sjahmed1_ ANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP via Getty Images_imfplants Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

De misstap van het IMF inzake klimaatfinanciering

MANILA/SANTIAGO – Het Internationale Monetaire Fonds lijkt vastbesloten een van de beste voorbeelden van mondiale samenwerking als antwoord op de economische ontwrichting door de COVID-19-pandemie en de klimaatverandering af te zwakken. Het moet nu van koers veranderen, voor het te laat is.

De toewijzing door het IMF van 650 miljard dollar aan speciale trekkingsrechten (SDRʼs, de reservemunt van het fonds) in augustus werd lang aangemoedigd en alom toegejuicht. Gezien de strenge regels van het IMF was het van meet af aan duidelijk dat het overgrote deel van de SDRʼs zou gaan naar landen die ze niet nodig hadden. De G7-leiders hebben zich er dan ook toe verbonden ruim honderd miljard dollar van hun toewijzingen door te sluizen naar ʻlanden die het meest behoefte hebben aan … pandemische [steun om] hun economieën te stabiliseren, en een groen en wereldwijd herstel op gang te brengen … in overeenstemming met gedeelde ontwikkelings- en klimaatdoelstellingen.ʼ

Hoewel deze stappen klein lijken in vergelijking met de 17 biljoen dollar die de rijke landen hebben uitgegeven om hun economieën tijdens de pandemie te ondersteunen, waren ze niettemin significant. In oktober, amper twee maanden na de toewijzing, steunde de G20 een plan van het IMF en de Wereldbank om een ʻResilience and Sustainability Trustʼ (RST) te ontwikkelen en te implementeren, waardoor de rijke landen hun toewijzingen zouden kunnen doorsluizen naar lage- en middeninkomenslanden die kwetsbaar zijn voor economische schokken. Omdat deze RST zou kunnen worden gebruikt om risicoʼs in verband met de klimaatverandering aan te pakken, zou hij een grote leemte in de internationale financiering opvullen. Het IMF heeft aangekondigd dat het voor zijn voorjaarsvergadering van 2022 een voorstel klaar zal hebben.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/4AWy0sgnl