greece NurPhoto/Getty Images

Kam povede most MMF pro Řecko?

CURYCH – Mezinárodní měnový fond vzkřísil starou metodu – běžně používanou v 80. letech během latinskoamerické dluhové krize –, která by umožnila Řecku, aby se příští měsíc vyhnulo vyhlášení platební neschopnosti vůči evropským věřitelům. Tato úleva zároveň poskytuje MMF a jeho evropským partnerům čas sjednotit své rozdílné názory na růst a rozpočtové vyhlídky této země sužované krizí. Elegantní kompromis fondu přesto nechává Řecko ve stínu obrovského dluhového převisu. Jeho snížení bude vyžadovat, aby Evropa našla způsob, jak odložit národní politiky stranou a jednat na základě ekonomické logiky a nutnosti.

Evropa a MMF zatím nedokázaly nalézt kompromis mezi dvěma pohledy na trvalou udržitelnost řeckého dluhu, přičemž odlišné názory obou stran se přelévají do veřejné sféry. Evropské orgány zohledňující převážně analýzu cash-flow tvrdí, že řecký dluh je díky nízkým úrokovým sazbám a dlouhé lhůtě splatnosti udržitelný. Fond naopak uvádí, že dluh, který dosahuje téměř 200% řeckého HDP, odrazuje investice a příliv kapitálu. Pro MMF je smysluplné snížení dluhu klíčovým předpokladem vytvoření důvěry a důvěryhodnosti, jež jsou zapotřebí k tomu, aby se Řecko vymanilo z vleklého období finanční vyčerpanosti.

Není to jediná oblast, v níž se dva hlavní věřitelé Řecka neshodnou. Jejich názory se rozcházejí i v otázce reálnosti některých klíčových ekonomických prognóz, mimo jiné i důležitého vztahu mezi růstem a státním rozpočtem, kde Evropa zastává mnohem optimističtější postoj.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/gSoiX8Kcs