0

Představy recese

Světové trhy s bydlením, ropou a akciemi se v posledních měsících propadly do zmatků. Ostrý zásah do spotřebitelské důvěry, investičních výdajů a najímání zaměstnanců má přesto teprve přijít. Proč?

Důvěra spotřebitelů i podniků je v jádře převážně iracionální. Psychologii trhů ovládají obecně rozšířené obrazy, jež máme den co den na mysli a tvoří základ naší představivosti a příběhů, které si navzájem vyprávíme.

Součástí našeho folklóru jsou obecné představy o katastrofách minulosti, často zasuté ve ztemnělých zákoutích naší paměti, ale tu a tam vyplouvající na povrch, aby nás znepokojily. Tyto barvité sdílené představy, tak jako tradiční mýty, zhmotňují obavy, které jsou hluboce zakořeněné v naší psychice. Obrazy, které provázely dřívější epizody tržního poprasku, dnes do velké míry chybějí.

Uvažme ropnou krizi, která vyvstala v listopadu 1973 a vyústila ve zhroucení světového akciového trhu a prudkou světovou recesi. Tato událost utkvěla v myslích lidí živými obrazy: dlouhými frontami aut u čerpacích stanic, lidmi cestujícími do práce na kolech, nedělemi bez benzinu a dalšími úspornými opatřeními.