0

Obrazy nedostatku

NEW HAVEN – Může být televizní záběr na grónský ledovec hroutící se do oceánu, který jsme všichni viděli, nějakým nepřímým a psychologickým způsobem spoluzodpovědný za vysoké ceny ropy a dalších komodit?

Obvyklá vysvětlení dnešního nedostatku a vysokých cen se zaměřují na explozivní růst v rozvíjejících se ekonomikách, zejména v Číně a v Indii, jejichž poptávka po nedostatkových zdrojích je „neukojitelná“. Psychologie se však uplatňuje i na spekulativních trzích a onen obraz mizejícího grónského ledovce možná zvyšuje uvěřitelnost představy, že se vyčerpává i všechno ostatní – půda, voda, ba dokonce i čerstvý vzduch.

Vezměme si klasický příklad, totiž poslední generalizovaný cyklus boomu a poklesu v cenách komodit, který způsobil, že zhruba od 60. do 80. let tyto ceny obecně (více či méně) rostly a poté až do poloviny 90. let obecně klesaly. Pro vysvětlení tohoto jevu jsou možná obrazy stejně důležité jako jeho podstata.

Konvenční „fundamentální“ vysvětlení tohoto cyklu poukazuje na jeho spojitost s politickými událostmi. Ropnou krizi v letech 1973-1974 prý způsobilo přerušení dodávek ropy po jomkippurské válce mezi Araby a Izraelem. Ropná krize v letech 1979-1981 prý zase odrážela přerušení dodávek ropy kvůli íránské revoluci a válce mezi Íránem a Irákem. A pokles cen ropy ve druhé polovině 80. let byl údajně důsledkem rozpadu ropného kartelu OPEC.