26

Iluze, které ženou vzhůru ceny amerických aktiv

NEW HAVEN – Spekulativní trhy byly vždy náchylné k iluzím. I když však člověk vidí pošetilost trhů, neposkytuje mu to žádnou zřetelnou výhodu při prognóze výsledků, protože lze jen obtížně předvídat, jak se bude měnit síla dané iluze.

Na finančních trzích ve Spojených státech byly v poslední době významné dvě iluze. Jednou z nich je pečlivě živená představa, že Donald Trump je podnikatelský génius, jenž dokáže využít svých vyjednávacích schopností k tomu, aby učinil Ameriku opět velkou. Druhá iluze se vyskytuje přirozeně: je to blízkost hranice 20 000 bodů u Dow Jonesova indexu. Ten se od listopadu pohybuje nad úrovní 19 000 bodů a jeho koketování s dvacetitisícovou bariérou – která může být prolomena, než vyjde tento komentář – se už věnoval bezpočet novinových článků. Ať se stane cokoliv, Dow 20 000 bude mít na trhy stále psychologický dopad.

Trump se nikdy jasně a konzistentně nevyjádřil k tomu, co jako prezident učiní. V jeho agendě zjevně figurují daňové škrty a tento stimul by mohl vést k vyšším cenám aktiv. Od nižších podnikových daní se přirozeně očekává, že povedou k vyšším cenám akcií, přičemž škrty v dani z osobního příjmu by mohly znamenat vyšší ceny nemovitostí (které však mohou být vykompenzovány jinými změnami v daňové soustavě).

Psychologii trhu však neovlivňují jen Trumpem navrhované daňové změny. USA nikdy neměly prezidenta jako on. Nejenže je stejně jako Ronald Reagan hercem; je také motivačním autorem a řečníkem, zavedenou značkou v realitách a tvrdým obchodníkem. A pokud někdy zveřejní finanční informace o své osobě nebo pokud jeho rodina dokáže využít jeho prezidentského vlivu ke zlepšení své finanční situace, pak se dokonce může ukázat, že je úspěšný i v podnikání.