0

Když ne teď, tak kdy?

RANGÚN – Veškerá politika je lokální, říká starý aforismus. Dnes ale můžeme říct, že veškeré problémy jsou globální. Až se světoví lídři sejdou na summitu G8 v Itálii, budou nuceni svou politiku aktualizovat tak, aby se poprali s problémy, které nikdo z nich nedokáže vyřešit sám.

Poslední dva roky byly svědkem kaskády vzájemně provázaných krizí: finanční paniky, rostoucích cen potravin a ropy, klimatických šoků, chřipkové pandemie a dalších. Politická spolupráce usilující o řešení těchto problémů není pouhou finesou. Stala se celosvětovou nezbytností.

Síla globální provázanosti je ohromující. Chřipkový virus H1N1 byl v dubnu zjištěn v mexické vísce. Do současnosti už pronikl do více než stovky zemí. Důsledky krachu Lehman Brothers loni v září se během několika dní přenesly do celého světa: záhy i ty nejodlehlejší obce v Africe, Asii a Latinské Americe pocítily šok úbytku příjmů z peněžních převodů, rušených investičních záměrů a padajících vývozních cen. Podobně klimatické šoky v částech Evropy, Austrálie, Asie a Amerik zase v posledních letech přispěly k růstu cen potravin, který zasáhl chudé lidi a v desítkách zemí zapříčinil nestabilitu a strádání.

Žádný národní ani světový lídr nedokáže tyto problémy vyřešit sám. Pravda, politici reagují na domácí voliče. Voliči ale chtějí řešení, jichž nelze dosáhnout uvnitř hranic jednotlivé země. Všechny státy čelí zhoršujícím se klimatickým šokům, které nejsou důsledkem pouze národních, nýbrž celosvětových emisí skleníkových plynů. Nedávná zpráva vlády Spojených států, abychom zmínili jen jeden příklad, varuje, že „setrvání ve vyjetých kolejích“ v oblasti klimatické politiky zapříčiní závažná sucha na americkém jihozápadě, prudké bouře a záplavy v Mexickém zálivu a přívalové deště na severovýchodě. Zodpovídat se z toho budou američtí politici, ale potlačení těchto katastrofálních jevů vyžaduje celosvětovou dohodu.