hungary slave law protest FERENC ISZA/AFP/Getty Images

Fatální vada neliberálních demokracií střední Evropy

LONDÝN – Budapešťské pouliční protesty proti nové legislativě upravující přesčasovou práci – bryskně přezdívané „zákon o otroctví“ – poukazují na zranitelnost neliberálních demokracií, které se vyvinuly ve střední Evropě. Zákon, zavedený bez jakéhokoli projednání, se snaží omezit náklady na pracovní sílu a mobilitu s cílem udržet v Maďarsku přímé zahraniční investice (PZI) – a pracovní místa. Prospívá také zaměstnavatelům, včetně nových elit s politickými konexemi, které obklopují premiéra Viktora Orbána.

Za událostmi je ale víc. Svárlivý naturel neliberálních vlád v regionu brání utváření konsenzu a natolik oslabil akademické svobody a nezávislé instituce, že dusí kreativní politická řešení ekonomických problémů. Jediným mechanismem zpětné vazby v regionu se tak staly demonstrace a občanská neposlušnost. Rozsáhlé protesty, jimž nyní čelí Orbánův režim, jsou možná jen ochutnávkou toho, co teprve přijde.

Podmínky, s nimiž se dnes region potýká, by bylo obtížné zvládat i pro ty nejčilejší a nejotevřenější vlády, natož pro ideologicky zaslepené neliberální režimy v Maďarsku a Polsku. Středoevropské trhy práce jsou napjaté a překypují nedostatky pracovních sil. Nezaměstnanost klesla, zatímco reálné mzdy výrazně vzrostly (ač jejich hladiny jsou stále pod průměrem vyspělých zemí Evropské unie).

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/wy3zYPScs