0

Hupity Dupity a globální finanční nevyváženosti

WASHINGTON, DC: Existuje staré úsloví, které říká: „Máš-li jen kladivo, všechno připomíná hřebíky.“ Nikde se to neprojevuje zřetelněji než v diskusích o obchodním deficitu Spojených států a globálních finančních nevyváženostech, vzhledem ke sklonu ekonomů zužovat většinu hospodářských problémů na otázky úspor. Tato zaujatost úsporami bohužel zkresluje porozumění věci a odvádí pozornost od skutečné výzvy spočívající ve vytváření trhů masové spotřeby v rozvojových zemích.

V účetnictví národního důchodu představují obchodní schodky převahu spotřeby země nad výrobou. Z účetního hlediska je logické obchodní deficity označit za záporné úspory.

Většina ekonomů jde ještě o krok dál a soudí, že deficit USA je způsoben nedostatkem úspor. Avšak poněvadž obchodní deficit jedné země je přebytkem jiné země, předseda Federálního rezervního systému USA Ben Bernanke obhajuje otočení konvenční logiky hlavou dolů: obchodní schodek USA neplyne z nedostatku úspor, ale je důsledkem globálního přebytku úspor – zejména v Číně.

Obě vysvětlení jsou chybná. Jak se přemíra úspor promítá do exportů, když domácnosti nic nevyvážejí? Obdobně, jestliže USA spotřebují přespříliš, proč uzavírají výrobní kapacity a proč je trh práce tak slabý?