robinson14_ Mahmoud HjajAnadolu Agency via Getty Images_covax Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Podejście do Globalnych Wyzwań Oparte na Prawach Człowieka

DUBLIN – Pandemia COVID-19 zmieniła świat dla milionów ludzi. A konkretnie: pandemia ujawniła i pogłębiła głębokie nierówności rasowe, płciowe i klasowe w społeczeństwach oraz uwydatniła niezdolność wielu systemów politycznych do reagowania w sposób, który chroni prawa i godność jednostki. Świat nie odbuduje się po tym kryzysie, ani nie będzie miał szans na stawienie czoła szerszym zagrożeniom egzystencjalnym, takim jak zmiana klimatu, dopóki nie będziemy mogli ponownie zaszczepić poczucianadziei w życiu politycznym i obywatelskim.

Na szczęście w PowszechnejDeklaracjiPrawCzłowieka istnieje już mapa drogowa, która ma pomóc ludzkości wytyczyć drogę naprzód. Deklaracja, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, jest dziś równie aktualna, jak w momencie jej uchwalenia, pośród fizycznych i moralnych zniszczeń spowodowanych przez II wojnę światową.

Artykuł 1 deklaracji stwierdza niezmienną prawdę z dobitną jasnością: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach.” Aby zrealizować tę wizję dzisiaj, musimy zachęcać liderów do wyjścia poza miłe słowa i zaangażowania się w znaczące, wykonalne i wymierne działania. W szczególności muszą zapewnić sprawiedliwą globalną dystrybucję szczepionek COVID-19 i zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe krajom najbardziej narażonym na skutki zmian klimatycznych.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/XFdp8xypl