robinson14_ Mahmoud HjajAnadolu Agency via Getty Images_covax Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Een op de mensenrechten gebaseerde aanpak van de mondiale problemen

DUBLIN – De COVID-19-pandemie heeft voor miljoenen mensen de wereld op zijn kop gezet. Of, beter gezegd: de pandemie heeft diepe ongelijkheden op het gebied van ras, gender en klasse in verschillende samenlevingen blootgelegd en verergerd, en het onvermogen benadrukt van veel politieke systemen om te reageren op een manier die de individuele mensenrechten en waardigheid beschermt. De wereld zal deze crisis niet te boven komen en evenmin enige kans hebben om bredere existentiële bedreigingen zoals de klimaatverandering aan te pakken, zolang we er niet in slagen weer wat hoop te injecteren in het politieke en burgerlijke leven.

Gelukkig bestaat er in de vorm van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens al een routekaart om de mensheid te helpen een weg voorwaarts te vinden. De verklaring, die in 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, is vandaag nog even relevant als ten tijde van de fysieke en morele verwoestingen die door de Tweede Wereldoorlog werden aangericht.

Artikel 1 van de verklaring verwoordt een duurzame waarheid met overweldigende helderheid: ʻAlle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.ʼ Om deze visie vandaag te verwezenlijken, moeten wij de leiders ertoe aanzetten verder te gaan dan mooie woorden en zich te verplichten tot zinvolle, haalbare en meetbare acties. Zij moeten met name zorgen voor een billijke wereldwijde distributie van COVID-19-vaccins en adequate financiële steun verlenen aan landen die het kwetsbaarst zijn voor de verwoestingen van de klimaatverandering.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/XFdp8xynl