Peter Macdiarmid/Getty Images

Skutečná cena za znečištěné ovzduší

PAŘÍŽ – Znečištění ovzduší zkracuje lidem životy o celé roky. Způsobuje značnou bolest a utrpení mezi dospělými i mezi dětmi. A poškozuje produkci potravin právě v době, kdy musíme nasytit více lidí než kdykoliv v minulosti. Není to jen ekonomický problém; je to i problém morální.

Vzduch lze znečistit venku i uvnitř. V případě nejchudších rodin je obvykle závažnější problém smogu v interiéru, který vzniká spalováním uhlí nebo zvířecího trusu v kamnech. S rozvojem ekonomik a jejich elektrifikací, motorizací a urbanizací se však větším problémem stává znečištění venkovního ovzduší.

Čistší technologie jsou k dispozici a mají potenciál podstatně zlepšit kvalitu ovzduší. Politici však mají sklon krátkozrace se zaměřovat spíše na náklady spojené s činností než na cenu za nečinnost. V době, kdy hospodářský růst a rostoucí poptávka po energii zákonitě vyvolají setrvalý vzestup emisí znečišťujících látek a rychlý růst koncentrací pevných částic (PM) a ozonu v budoucích desetiletích, je však takový přístup neudržitelný.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/8D0tvU3/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.