Přerývaná finanční integrace Evropy

LONDÝN – Silně medializované potíže portugalské Banco Espírito Santo nám letos v létě připomněly, že finanční problémy eurozóny nejsou v žádném případě vyřešené. Za problémy této banky bezpochyby stojí idiosynkratické faktory pramenící z její provázanosti s jinými částmi impéria rodiny Espírito Santových. Když však banka ohlásila pololetní ztrátu ve výši 3,6 miliardy eur, náhlý kolaps důvěry byl alarmující a nervózní investoři si kladou otázku, zda podobné časované bomby netikají i jinde.

Zraky všech se nyní upírají na posouzení kvality aktiv Evropskou centrální bankou, které má být dokončeno během příštích dvou měsíců. Toto posouzení představuje klíčový prvek „všeobecného hodnocení“ evropských bank, než ECB v listopadu formálně převezme zodpovědnost za dohled nad více než osmdesáti procenty bankovní soustavy v eurozóně.

ECB si docela rozumně přeje, aby se před tímto převzetím vytáhli ze skříní všichni potenciální kostlivci – a aby tak vina nepadla na ni. Můžeme doufat, že jakmile vypadnou ze hry národní dohlížitelé, kteří často mívají sklon vykreslovat instituce svých zemí v růžových barvách, bude hodnocení zdravější než předchozí zátěžové testy prováděné pod patronací Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Tyto testy na rozdíl od obdobných zkoušek ve Spojených státech nedokázaly obnovit důvěru. Několik bank, které jimi prošly na jedničku, totiž bylo krátce nato nuceno získat nový kapitál.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fYo0MrH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.