nye213_Mark Makela_Getty Images_joe biden anthony blinken Mark Makela/Getty Images

Hoe zal Biden interveniëren?

CAMBRIDGE – Het Amerikaanse buitenlands beleid heeft de neiging heen en weer te bewegen tussen een naar binnen en een naar buiten gerichte oriëntatie. President George W. Bush was een interventionist; zijn opvolger, Barack Obama, veel minder. En Donald Trump was meestal tegen interveniëren gekant. Wat mogen we van Joe Biden verwachten?

In 1821 verklaarde John Quincy Adams dat de Verenigde Staten ʻniet naar het buitenland zullen gaan om monsters te vernietigen. Zij dragen de vrijheid en onafhankelijkheid van iedereen een warm hart toe. Maar zij zullen louter hun eigen vrijheid en onafhankelijkheid bevechten.ʼ Amerika kent echter ook een lange interventionistische traditie. Zelfs een zelfverklaarde realist als Teddy Roosevelt beweerde dat in extreme gevallen van mensenrechtenschendingen interventie ʻgerechtvaardigd en gepast kan zijn.ʼ John F. Kennedy riep de Amerikanen op om niet alleen te vragen wat zij voor hun eigen land konden doen, maar ook voor de wereld.

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de VS betrokken geweest bij zeven oorlogen en militaire interventies, die geen direct verband hielden met de concurrentie tussen de grootmachten. De Nationale Veiligheidsstrategie van George W. Bush uit 2006 verklaarde de vrijheid, belichaamd in een wereldwijde gemeenschap van democratieën, tot doel.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/gPENthknl