0

Jak stanovovat cíle

KODAŇ – Na začátku tohoto století se vedoucí představitelé všech zemí dohodli, že budou usilovat o naplnění rozvojových cílů tisíciletí (MDG) stanovených Organizací spojených národů. Jejich ambicí bylo podstatně zlepšit osud nejvíce znevýhodněných občanů zeměkoule do roku 2015.

Záměr byl chvályhodný, ale po 11 letech je pokrok při dosahování MDG nerovnoměrný. Zatímco světoví lídři začínají zvažovat, jaké by měly být naše aspirace po vypršení uvedené lhůty, stojí za to ohlédnout se zpátky a zjistit, co fungovalo, co nefungovalo a jak bychom mohli naše počínání zlepšit.

Cíle vytyčené MDG se v podstatě rovnaly seznamu „věcí, jichž by bylo dobré dosáhnout“. Téměř ve všech jsme zaznamenali pokrok, ale u většiny z nich nebyl tento pokrok ani zdaleka dostatečný. Docela dobře jsme si vedli při zajišťování, aby dítě narozené v roce 2015 pravděpodobně čelilo menší hmotné nouzi než jeho rodiče. Značné problémy a obrovské nerovnosti nicméně přetrvávají. A jako vždy bychom si měli klást otázku, jak bychom mohli zajistit rychlejší pokrok.

MDG zahrnovaly osm radikálních vyjádření ambicí: svět se rozhodl vymýtit extrémní chudobu a hlad, dosáhnout všeobecného základního vzdělání, prosazovat rovnost pohlaví a dát větší moc ženám, snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zdravotní stav matek, bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, zajistit trvalou ekologickou udržitelnost a rozvinout globální partnerství pro rozvoj.