stiglitz277_TERADAT SANTIVIVUT_getty images_graph Teradat Santivivut/Getty Images

Hvordan forhindre en offentlig gjeldskrise

NEW YORK – Koronaviruset herjer i verden. Samtidig må mer enn 100 lav- og mellominntektsland betale til sammen 130 milliarder dollar. Dette er nedbetaling av gjeld, som må betjenes i år, rundt halvparten til private kreditorer. Store deler av økonomien ligger brakk, og statens skatteinntekter er i fritt fall. Mange land må derfor misligholde sine lån. Andre land vil samle sammen knappe ressurser for å betale sine kreditorer. Dermed må de kutte i sårt trengte offentlige midler, inkludert utgifter til helse. En tredje gruppe land vil oppta ytterligere lån og dermed utsette problemene. Dette kan virke som enkleste løsning, gitt den store strømmen av likviditet som kommer fra verdens sentralbanker.

Historien er full av smertefulle hendelser som minner oss om hva som kan skje når land ikke er i stand til å betjene gjelden sin — fra Latin-Amerikas tapte tiår på 80-tallet til den greske krisen for noen år siden.

En global gjeldskrise vil skyve millioner av mennesker inn i arbeidsledighet og føre til ytterligere ustabilitet og vold i verden. Mange vil forsøke å finne seg en jobb i et annet land, noe som kan føre til sprengte grenseoverganger og overbelastede immigrasjonssystemer i Europa og Nord-Amerika. Nok en kostbar migrasjonskrise vil ta fokuset vekk fra klimakrisen — som må møtes med strakstiltak. Slike humanitære kriser er i ferd med å bli den nye normalen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/ExHPVlXnb