0

Jak platit bankéře

CAMBRIDGE – Rada guvernérů Federálního rezervního systému Spojených států nedávno přijala politiku stanovující, že inspektoři banky, strážci bezpečí a zdravotního stavu finanční soustavy, přezkoumají strukturu odměňování manažerů bank. Úřady jinde ve světě podobné programy také zavádějí nebo o nich uvažují. Jaké modely by se ale regulátoři měli snažit podporovat?

Všeobecně se dnes uznává, že je důležité bankéře odměňovat za dlouhodobé výsledky. Odměňování bankéřů za krátkodobé výsledky, ačkoli se třeba tyto výsledky časem rozplynou, vytváří pobídky k nadměrnému riskování.

Navázání výplat vedoucích pracovníků na dlouhodobé výsledky ale není úplnou odpovědí na výzvu, před níž firmy a regulátoři stojí. Otázka totiž nemizí: dlouhodobé výsledky pro koho?

Akciově založené kompenzace, doprovázené silně dluhově vyzdviženou kapitálovou strukturou bank, propojují odměny manažerů se sázkou na hodnotu aktiv banky, zesílenou dluhovou pákou. Jak s Holgerem Spamannem dokládáme v našem výzkumu, výplaty manažerů by se měly vázat na dlouhodobou hodnotu, která jde nejen ve prospěch akcionářů, ale i dalších přispěvatelů ke kapitálu bank. Za současné situace šéfové bank očekávají, že budou mít podíl na výtěžcích směřujících ke kmenovým akcionářům, ale že se jich nedotknou důsledky, jež by ztráty, zapříčiněné jejich rozhodnutími, mohly mít na prioritní akcionáře, držitele dluhopisů či vládu jako garanta vkladů.