Jak zajistit popularitu evropské integrace

Obavy z globalizace a odpor k integraci napříč Evropskou unií vedly k rozsáhlým politickým důsledkům, včetně zkrachovalého francouzského a nizozemského referenda o unijním návrhu Ústavní smlouvy a faktického moratoria na přístupové rozhovory s Tureckem. Evropská rada i komise bezmocně události sledují, jako by záležitost nebyla v jejich rukou.

Konvenční názor tvrdí, že neschopnost EU vypořádat se s výzvami integrace plyne ze ztuhlosti hospodářských struktur a neadekvátního lidského kapitálu – tedy ze slabých stránek, jež mohou účinně řešit jedině národní politiky, kde Unie hraje jen malou roli. Avšak významné přelévání politik uvnitř EU je důvodem k posílení koordinace politik zaměřených na reformu pracovního trhu a sociálního zabezpečení.

Zastaralá pravidla na trhu práce jsou klíčovým důvodem, proč se plně nezhmotnily přínosy vnitřního trhu a měnové unie. Strnulost trhu práce – především ve Francii, Německu a Itálii – brání adaptaci na sílící konkurenci integrujících se trhů. Ti, kdo přijdou o pracovní místo, si kvůli vstupním bariérám nedokáží najít nové, přičemž vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyvolává pocit ohrožení u těch, kdo práci mají. Vzhledem k tomu, že obě tyto skupiny pohlížejí se znepokojením na imigranty a integraci vnitřního trhu, otočily se k Evropě zády.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/I67qwZc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.