0

Jak v roce 2009 vybřednout z krize

WASHINGTON, DC – Ve smršti událostí a zpráv, která charakterizuje současnou globální krizi, je často těžké zachovat si jasnou mysl a čich pro to, co se vlastně děje. Když však člověk o krok poodstoupí (což je snazší během dní, kdy jsou trhy uzavřené), obrázek se vyjasňuje a totéž platí pro nezbytné reformy.

Dovolte mi nejprve si připravit půdu tím, že uvedu tři postřehy ohledně toho, kde se dnes nacházíme. Zaprvé, ve vyspělých zemích sledujeme pravděpodobně nejhorší finanční krizi. Kolem jsou stále minová pole, od neproniknutelných pozic swapů úvěrového selhání (CDS) po skryté ztráty v bilancích, ale nejhorší dny zatuhlých peněžních trhů a nemravných rozptylů rizika jsou zřejmě za námi.

Zadruhé, finanční krize se bohužel přesunula do rozvíjejících se zemí. Překotné přesuny portfolií a spěch za bezpečnými aktivy vytvářejí při přechodu hranic nejen finanční krize, ale také krize směnných kurzů. Připočtěme si k tomu propad výstupu ve vyspělých zemích a uvidíme, jak dnes rozvíjející se země trpí vyššími úvěrovými náklady a nižší vývozní poptávkou.

Zatřetí, ve vyspělých zemích úder uštědřený bohatství a ještě víc přízrak další Velké hospodářské krize přiměl jedince i firmy k prudkému osekání útrat. Nejenže pozměnili své plány výdajů, ale v mnoha případech také odložili nákupy, aby počkali, až se nejistota vyjasní. Důsledkem je prudký pokles výstupu a zaměstnanosti, což posiluje obavy z budoucna a dále potlačuje útraty.