0

Jak ohrožená je globální ekonomika?

NEWPORT BEACH – Tři roky po celosvětové finanční krizi zůstává globální ekonomika matoucím prostorem – a není to bez příčiny.

Měli bychom čerpat útěchu z postupného ozdravování vyspělých zemí a z robustního růstu v rozvíjejících se ekonomikách? Nebo bychom měli hledat způsoby jak se obrnit před vysokými cenami ropy, geopolitickými šoky na Středním východě a neutuchající jadernou nejistotou v Japonsku, třetí největší ekonomice světa?

Mnozí se přiklánějí k prvnímu, povzbudivějšímu pohledu na svět. Když už jsme přestáli to nejhorší z globální finanční krize, včetně vysokého rizika celosvětové deprese, cítí se vzpruženi široce sdíleným pocitem, že se nám vrátil klid, ne-li sebedůvěra.

Tento globální pohled se opírá o vícerychlostní růstovou dynamiku, loudavce mají postupně dostat do tempa hojící se a zdravé segmenty světového hospodářství. K těm patří vysoce ziskové nadnárodní společnosti, jež momentálně investují a nabírají pracující, zachráněné banky vyspělých ekonomik splácející nouzové záchranné půjčky, rozrůstající se střední a vyšší třídy v rozvíjejících se ekonomikách, které kupují více zboží i služeb, zdravější soukromý sektor, jenž platí vyšší daně a tím zmírňuje tlak na vládní rozpočty, a Německo, ekonomická velmoc Evropy, sklízející plody mnohaleté hospodářské restrukturalizace.