0

Jak svobodné je slovo?

NEW YORK – Biskup Richard Williamson má velmi zvláštní a upřímně řečeno nechutné názory: za druhé světové války prý žádní Židé nezemřeli v�plynových komorách, zřícení Dvojčat 11.�září 2001 nezpůsobila letadla, ale americké výbušniny a Židé prý vedou boj za ovládnutí světa, „aby v�Jeruzalémě nachystali trůn pro Antikrista“. A to jsou jen některé z jeho názorů na sekulární záležitosti.

V�otázkách římskokatolické doktríny byly jeho názory shledány natolik v�nesouladu s�moderní církví, že jej Vatikán v�roce 1988 exkomunikoval, společně s�dalšími členy ultrakonzervativní Společnosti sv.�Pia X., založené příznivcem fašistů Marcelem Lefebvrem. K�Williamsonovým stoupencům patří britský historik David Irving, jenž si nedávno v�Rakousku odpykal trest odnětí svobody za glorifikaci nacistů.

Biskup tedy nepůsobí dojmem vábného člověka. Zaslouží si ale všechno, co mu teď visí nad hlavou? V�důsledku názorů, které vyjádřil ve švédské televizi, mu bylo odepřeno opětovné přijetí do církve, které mu nedlouho předtím přislíbil papež Benedikt, což je zřejmě jen dobře. Vypakovali jej ale také z�Argentiny, kde žil, a hrozí mu extradice do Německa, kde probíhají přípravy na jeho soudní stíhání za popírání holocaustu.

Vezměme si přitom příklad jiného nevábného muže, nizozemského politika Geerta Wilderse, jemuž byl minulý měsíc zakázán vstup do Velké Británie, kde měl v�plánu promítat svůj krátký film nazvaný Fitna , který líčí islám jako teroristickou víru. Doma v�Holandsku se proti němu u amsterdamského soudu chystá kauza za „šíření nenávisti“ proti muslimům. Korán přirovnal k�Hitlerovu Mein Kampf a přeje si zastavit imigraci muslimů do Nizozemska.