Jak svobodné je slovo?

NEW YORK – Biskup Richard Williamson má velmi zvláštní a upřímně řečeno nechutné názory: za druhé světové války prý žádní Židé nezemřeli v�plynových komorách, zřícení Dvojčat 11.�září 2001 nezpůsobila letadla, ale americké výbušniny a Židé prý vedou boj za ovládnutí světa, „aby v�Jeruzalémě nachystali trůn pro Antikrista“. A to jsou jen některé z jeho názorů na sekulární záležitosti.

V�otázkách římskokatolické doktríny byly jeho názory shledány natolik v�nesouladu s�moderní církví, že jej Vatikán v�roce 1988 exkomunikoval, společně s�dalšími členy ultrakonzervativní Společnosti sv.�Pia X., založené příznivcem fašistů Marcelem Lefebvrem. K�Williamsonovým stoupencům patří britský historik David Irving, jenž si nedávno v�Rakousku odpykal trest odnětí svobody za glorifikaci nacistů.

Biskup tedy nepůsobí dojmem vábného člověka. Zaslouží si ale všechno, co mu teď visí nad hlavou? V�důsledku názorů, které vyjádřil ve švédské televizi, mu bylo odepřeno opětovné přijetí do církve, které mu nedlouho předtím přislíbil papež Benedikt, což je zřejmě jen dobře. Vypakovali jej ale také z�Argentiny, kde žil, a hrozí mu extradice do Německa, kde probíhají přípravy na jeho soudní stíhání za popírání holocaustu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/RTgpDxk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.