3

Předejít v Egyptě alžírské cestě

PORTO – Vojenský puč, který sesadil prvního demokraticky zvoleného prezidenta Egypta a vedl k zatýkání předáků Muslimského bratrstva po celé zemi, představuje obrovské nebezpečí nejen pro demokratickou transformaci Egypta, ale i pro demokratické naděje celého arabského světa.

Fakt, že puč byl proveden za rozsáhlé lidové podpory, je známkou enormních těžkostí, jimž během prvního funkčního období u moci čelilo Muslimské bratrstvo. Vláda prezidenta Muhammada Mursího zápasila se zděděnými ekonomickými a sociálními krizemi Egypta tváří v tvář obrovským očekáváním veřejnosti, vyvolaným revolucí roku 2011, jejíž hybatelé neusilovali jen o svobodu, ale i o hospodářský rozvoj a sociální spravedlnost.

Samozřejmě že se Muslimské bratrstvo stalo také obětí svých vlastních chyb, zejména neschopnosti Mursího a jeho vlády vyjít vstříc sekulární opozici, jejíž části přispěly k jeho zvolení. Mursího vláda jako by nedokázala pochopit, že těsná volební většina nestačí, obzvlášť v současnosti.

Šíře opozice proti Mursímu odráží významnou globální tendenci k posilování vlivu vzdělaných a propojených středních tříd, jejichž příslušníci mají sklon k podezřívavosti vůči politickým stranám a požadují přímější politickou participaci. Od nesnází vlád v Turecku, Brazílii, ba i Evropě se v tomto smyslu egyptské těžkosti neliší svou podstatou, ale jen rozsahem.