0

Jak působí slabý dolar na ceny ropy?

Po celém světě sledujeme lomení rukama nad vysokými cenami ropy. Pokud ale političtí lídři a tvůrci politických strategií chtějí nižší ceny ropy, měli by propagovat politiky posilující dolar.

Důsledky stanovování ceny ropy v jediné měně jsou mnohem dalekosáhlejší, než si většina lidí myslí. Některé země produkující ropu například od svých zákazníků požadují úhradu v eurech, ale to neznamená, že cena jejich ropy se stanovuje v eurech. A i kdyby snad dolarové ceny měly vystřídat ceny v eurech, dopady určování cen v jediné měně na trh s ropou by byly tytéž.

Zemím vyvážejícím ropu plynou výnosy v dolarech (případně ekvivalent v eurech), kdežto k dovozu zboží a služeb z řady zemí používají různé měny. Každá změna směnného kurzu dolaru ovlivňuje kupní sílu těchto zemí, a tudíž jejich reálný příjem.

Rovněž mezinárodní ropné společnosti prodávají většinu ropy v dolarech, ale působí v různých zemích a hradí část svých nákladů v místních měnách. Každá změna hodnoty dolaru tudíž ovlivňuje strukturu jejich nákladů a ziskovost. To má zase vliv na reinvestice do průzkumu, přípravy a údržby ložisek.