0

Jak zkorumpované jsou kapitálové trhy v USA?

Proč si americká burza vedla v posledních měsících tak dobře - Dow Jones vzrostl od své nejnižší úrovně z 11. března 2003 o 30% a 11. prosince dorostl na hodnotu převyšující 10000 -, ačkoliv média informují o jednom finančním skandálu za druhým? U vedení podniků jsme viděli podvody ve stylu Enronu, u účetních čáry a kouzla po vzoru firmy Arthur Andersen a teď nekalé praktiky v načasování obchodů u podílových fondů po vzoru Putnam Funds. Proč po vší té špíně nehlasuje víc investorů nohama?

Nejpodstatnějším důvodem je výrazné zlepšení firemních zisků a hospodářské situace vůbec. Skandály mohou být náladě na trhu přítěží, ale jejich dopady překonává příliv hospodářské prosperity, tedy alespoň prozatím.

Jistěže, televize, rádia, noviny, časopisy i internetové stránky propíraly finanční pochybení ze všech stran a probouzely a tvarovaly ten druh emocionálních reakcí, které často mívají silný vliv na finanční trhy. Avšak emoce přitahující pozornost (například hněv) nejsou jedinými faktory, jež dávají investičním rozhodnutím směr.

Investoři mohou reagovat citově, ale není pravděpodobné, že by si kvůli svému hněvu nechali ujít něco, co se jeví jako značný přírůstek hodnoty. Přehnaný optimismus konce 90. let přetrvává, a proto investory mnohem víc než finanční skandály zaujal současný vzestup firemních zisků, který považují za potvrzení oprávněnosti svého optimismu. Skandály vedle stomiliardového ročního nárůstu podnikových zisků po zdanění v USA v roce 2003 vypadají jako drobnost.