Jak mohou noví členové srovnat krok?

Z deseti nových členských zemí EU jich osm prošlo transformací, jejíž rychlost a rozsah neměly obdoby. Kamkoliv se člověk v postkomunistických přistupujících zemích podívá - na peněžní trhy, strukturu vlastnictví, bankovní sektor, zahraniční obchod, ochranu životního prostředí či školství -, vidí instituce, které byly od základu přebudovány.

V mnoha těchto transformujících se zemích byla inflace stlačena z raketových výšin - v roce 1989 činila v Polsku 251% - a všechny tyto státy dnes mají plně směnitelné měny. Ve výrobě i v zaměstnanosti převládá soukromé podnikání, zatímco ještě v roce 1989 nepředstavovalo více než 23,1% HDP v Polsku a pouhopouhá 4% v České republice a na Slovensku.

Také po rozpadu Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v roce 1991 transformující se země rychle přesměrovaly svůj zahraniční obchod na Západ. Několikanásobně se zvýšily vzdělávací příležitosti, znečištění vody a vzduchu se radikálně snížilo a průměrný věk obyvatel vzrostl v celém regionu bezmála na úroveň západní Evropy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/fjtahJi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.