0

Jak může Kurája uspět?

Nový palestinský premiér Ahmad Kurája má před sebou skličující úkoly. Musí kličkovat mezi střepy šrapnelů v podobě ustavičných vojenských akcí Izraele proti Palestincům, mezi rozporuplným postojem USA k takzvané ,,cestovní mapě" i mezi přehršlemi radikálních palestinských skupin usilujících o odplatu za každého ze svých zavražděných předáků. Tento nechutný koloběh násilí je až příliš snadno předvídatelný. Nemusí však být nevyhnutelný.

Porušení řetězce izraelských atentátů následovaných palestinskými sebevražednými útoky vyžaduje změnu myšlení i jednání.

Představa, že jedna strana může rozdrtit druhou a vyhlásit vítězství, se ukázala jako svůdný a nebezpečný přelud, jenž za sebou zanechal pouze stopu krveprolití a nenávisti. Vedoucí izraelské představitele je třeba přimět k pochopení, že preventivní útoky a atentáty jen zvyšují pravděpodobnost dalších protiizraelských útoků, nikoliv naopak.

Pravicová Šaronova vláda, která jako by se v otázce míru pouze oháněla prázdnými slovy, se zatím nadmíru spokojeně angažuje ve vojenských akcích, o nichž dobře ví, že povedou k palestinské odplatě. A když se nelítostným izraelským akcím nedaří zastrašit Palestince, pak jako by Izrael zvyšoval sázky v naději, že ještě nelítostnější a nehumánnější činy mohou přivést Palestince k poslušnosti. Místo toho však brutální izraelské akce vyvolávají pouze odhodlanější palestinskou reakci a cyklus zabíjení a násilností pokračuje.