0

Žhavé horniny

CANBERRA – Zeptejte se kteréhokoliv inženýra energetických systémů na obnovitelnou energii a pravděpodobně se vám dostane odpovědi, že tato energie nedokáže pokrýt základní zatížení. Jinými slovy nelze spoléhat na to, že bude poskytovat energii 24 hodin denně a 7 dní v týdnu: vítr neroztáčí turbíny na kopci neustále, slunce nedokáže svítit na solární elektrárny v noci, a dokonce i hydroelektřiny může být nedostatek, pokud nepřijdou deště.

V podstatě nevyzpytatelné chování hlavních technologií obnovitelné energie staví plánovače energetických systémů před vážné problémy. Omezuje totiž objem těchto druhů obnovitelné energie, který lze užitečně dodávat do světových energetických sítí. Spotřebitelé přece čekají, že energie bude k dispozici vždy.

Inženýrským řešením je ponechat velké množství spolehlivé energie základního zatížení jako hlavní složku v paletě vyráběné energie a doplnit ji „elektrárnami pro špičky“, které lze v případě potřeby zapojit do sítě. V některých zemích se tyto kapacity budují kolem hydroelektrických systémů, ale obvykle jsou založeny na spalování fosilních paliv, jako jsou plyn, nafta nebo palivové oleje.

Také energie pro základní zatížení je založena převážně na fosilních palivech, přičemž zhruba 39% světové výroby energie pochází ze spalování uhlí. V některých zemích hledají odpověď v jaderné energetice, ale světové zásoby vysoce obohaceného jaderného paliva se zdají omezené a dlouhodobé náklady na ukládání odpadu a vyřazování elektráren z provozu vysoké.