Kudy vpřed v Hongkongu

LONDÝN – Není tak docela pravda, že se zraky celého světa upírají na Hongkong. Platilo by to, samozřejmě, kdyby obyvatelům pevninské Číny bylo dovoleno dozvědět se, co se v nejúspěšnějším městě jejich vlasti děje. Jenže čínská vláda se snaží znemožnit, aby zprávy o hongkongských demonstracích za demokracii pronikly do zbytku země – což není právě známkou důvěry čínských vládců v jejich systém autoritářské vlády.

Než nemotorným hongkongským úřadům navrhnu nějaký postup, je potřeba objasnit tři věci. Zaprvé, je urážkou poctivosti a zásadovosti občanů Hongkongu, když se o nich tvrdí, jak činí propagandistická mašinérie čínské vlády, že je manipulují cizí mocnosti. Desetitisíce demonstrantů v Hongkongu podněcuje vášnivé přesvědčení, že by měli mít možnost sami spravovat své věci, jak jim bylo slíbeno, a ve svobodných a spravedlivých volbách si zvolit, kdo jim bude vládnout.

Zadruhé, lidé mimo Hongkong mají oprávněný zájem na tom, co se ve městě děje. Hongkong je významné mezinárodní centrum, jehož svobody a autonomie byly garantovány ve smlouvě uložené u Organizace spojených národů. Konkrétně Velká Británie, druhá strana této Čínsko-britské společné deklarace, si vymohla záruky, že přetrvání hongkongské autonomie a tamních svobod bude garantováno na 50 let.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/7x6VPcn/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.