0

Napětí v Nizozemí

Belgie a Nizozemsko, dvě zakládající členské země Evropské unie, jsou čím dál silněji názorově rozdělené ohledně toho, co tento projekt v současnosti znamená. Ohniskem sporu je dnes Reformní smlouva EU, ale jeho kořeny jsou hlubší. V jednu chvíli se rozmíška podle zpráv v tisku vyhrotila natolik, že musel zakročit francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

Evropa si šarvátku mezi těmito dvěma zakládajícími členskými státy nemůže dovolit, takže je načase dát emoce stranou a nad odlišnými názory na budoucí směřování evropské integrace se zamyslet. Jako bývalý nizozemský státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor Beneluxu jsem přesvědčen, že Nizozemsko a Belgie mohou opět hrát vzájemně se doplňující role.

Tyto země už od samého počátku představovaly odlišné aspekty evropské identity: Belgie jako průmyslová, kontinentálně orientovaná, dvojjazyčná země a zprostředkovatel ve vztahu k jižní Evropě a Nizozemsko jako země se silou zemědělskou a obchodní tradicí a anglosaskou a atlantickou orientací.

Z těchto dvou zemí má Belgie sklon nekritičtěji podporovat EU. Průzkumy ukazují, že další integraci si přeje víc než 80% Belgičanů, zatímco zhruba 50% Nizozemců se označuje za euroskeptiky. Cení si Unie kvůli jejím ekonomickým přínosům, ale jsou ostražití vůči její politice.