0

Vysoké ploty poškozují sousedské vztahy v Evropě

Dobré ploty dělají dobré sousedy, vyslovil se básník Robert Frost. Bohužel se zdá, že Evropská unie bere Frostův básnický rozmar jako vážný politický návod.

Jak se EU chystá přivítat občany deseti zemí, jež se stanou členy v květnu? Jednoduše: před nosem jim přibouchne dveře a vybuduje regulační valy, které jim přístup ke dveřím rovnou zahradí.

Ba Unie se chová ještě hůř. Na úrovni EU neexistuje žádná dohoda o společných zásadách přístupu k novým občanům Unie, a proto členské země nekoordinovaně zavádějí vlastní pravidla.

Některé z objevujících se pravidel jsou drakonické. Rakousko a Německo - dosud největší příjemci migrantů z východní Evropy, neboť přijmou čtyři z pěti těchto přistěhovalců - loni ohlásily, že omezí migraci z nových členských států na celých sedm let přechodného období. Francie a Belgie omezí stěhování nových občanů EU na své území minimálně v prvních dvou letech přechodného období.