29

Jak vládnout světu, který ztratil řád

WASHINGTON, DC – Můžeme vytvořit mezinárodní řád, který udrží mír a umožní státům, aby hrály podle dohodnutých pravidel? Tuto otázku pokládá Henry Kissinger ve své nové knize Světový řád. Bohužel je tato otázka nesprávná.

Kissinger definuje „světový řád“ jako koncept spravedlivých mezinárodních uspořádání, který „se pokládá za použitelný pro celý svět“. Například před vznikem Evropské unie považovala Evropa za světový řád rovnováhu velkých mocností, v níž mohla společně existovat řada různých náboženství a forem vlády.

Islám jako civilizace a náboženství si představuje optimální světový řád velmi odlišně – jako kalifát, ve kterém jsou víra a vláda sjednocené a v celém Dar al-Islámu neboli Domě islámu vládne mír. Toto přesvědčení rozhodně nesdílejí všichni muslimové ani všechny vlády států s muslimskou většinou, avšak radikalismus hlásaný skupinami jako Islámský stát se snaží šířit nejen kodexy chování, ale i celý světonázor.

Podle Kissingerova názoru se protichůdné koncepce světového řádu objevují nejen na Blízkém východě, ale i v Asii. Čína v současnosti hraje podle mezinárodních pravidel, ale stále pádněji dává najevo očekávání, že se s ní bude v regionu jednat jako s prvním mezi rovnými (což USA už dlouho vyžadují v souvislosti se svou pozicí v Americe). Jak ovšem Čína sílí a opětovně si nárokuje to, co pokládá za své historické postavení v Asii a ve světě, za jak dlouho začne trvat na změně mezinárodních pravidel?