mazzucato48_SIMON MAINAAFP via Getty Images_covidvaccine Simon Maina/AFP via Getty Images

Det gjøres fortsatt for lite for å styrke pandemiberedskapen i verden

SHARM EL-SHEIKH – Koronapandemien er en av de dødeligste helsekrisene i moderne tid. Så langt er den globale overdødeligheten 14,9 millioner mennesker. Ifølge beregninger har pandemien ført til at rundt 100 millioner mennesker har fått redusert levestandarden så mye at de nå blir regnet som fattige. Pandemien har også forsinket arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål (som skal nås innen 2030), ikke minst mål tre: å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

Til tross for de enorme kostnadene knyttet til pandemien, har G20-landene og internasjonale finansinstitusjoner fortsatt ikke etablert et rammeverk for pandemiberedskap og respons som gjør oss bedre i stand til å håndtere den neste globale helsekrisen.

I mange land blir det kuttet kraftig i helsebudsjettene (eller de holdes på et for lavt nivå) ettersom offentlige sparetiltak, i tråd med anbefalingene til Det internasjonale pengefondet (IMF), igjen er på moten. I løpet av neste år vil 85 % av verdens befolkning lide under virkningene av reduserte investeringer i offentlige tjenester og offentlig sektors reduserte evne til å levere.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/6NVWWdOnb